هاست دی ال

ارائه دهنده سرویسهای توسعه و میزبانی وب در داخل و خارج کشور

هاست دی ال

ارائه دهنده سرویسهای توسعه و میزبانی وب در داخل و خارج کشور

نظر مشتریان برتر

در زمینه میزبانی وب، ۲ فاکتور کیفیت خدمات و پشتیبانی سریع از همه مهم تر هستند. و بدون شک هاست دی ال در هر ۲ مورد حرف اول را در کشور میزند. مخصوصا در پشتیبانی سریع و حرفه ای.
- سرزمین دانلود « مشاهده نظرات همه مشتریان »

همکاران ما