رفع مسئولیت
  •  خدمات ارائه شده توسط هاست دی ال (www.hostdl.com) با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های موجود ارائه می‌شوند و هیچ‌گونه تضمین صریحی در مورد دقت، صحت یا کمال این خدمات ارائه نمی‌شود.

  • هاست دی ال تنها مسئول ارائه خدمات میزبانی هاست دی ال به مشتریان خود بوده و مسئولیتی در قبال محتوا، اطلاعات، یا فعالیت‌های مشتری در ارتباط با استفاده از خدمات ندارد.
  • هاست دی ال هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال هرگونه خسارت یا زیان مستقیم، غیرمستقیم، تبعیض‌آمیز یا تبعاتی که ناشی از استفاده یا عدم استفاده صحیح از خدمات ما باشد، ندارد.

  • استفاده از خدمات هاست دی ال به عهده کاربران است و هرگونه خسارت یا زیان ناشی از استفاده یا عدم استفاده صحیح از خدمات، تماماً به عهده کاربر است.

  • هاست دی ال ممکن است شرایط و ضوابط خدمات خود را باتوجه‌به شرایط و تغییرات بازار و فناوری تغییر دهد. تغییرات جدید در این صفحه اعلام می‌شوند و کاربران موظف به رعایت این تغییرات هستند.