هاست دی ال

ارائه دهنده سرویسهای توسعه و میزبانی وب در داخل و خارج کشور

قوانین و مقررات سرویسها

1- هاست دی ال متعهد می گردد كه در قبال دريافت مبلغ تعيين شده، خدمات ميزبانی وب را با شرايط ذكر شده در مشخصات مجموعه ها و همچنين انتخاب كاربر، با توجه به فرمی كه كاربر ارسال می كند، به وی ارائه نمايد.

2 - متقاضی متعهد می گردد در طول مدت استفاده از خدماتی كه هاست دی ال بر طبق اين فرم در اختيار وی قرار مي دهد، به هنگام تبادل فايلها و كلا هرگونه اطلاعات به فضای تخصيص داده شده جهت سايت خود، رعايت كامل شئونات اسلامی و قوانين جمهوری اسلامي ايران را بنمايد متقاضی می پذيرد كه مسئوليت كامل هرگونه اطلاعات، فايل، تصوير و نيز ساير مواردی كه در درون سايت خود قرار می دهد، با خود او می باشد و هيچگونه مسئوليتی در اين زمينه متوجه هاست دی ال نمی باشد. متقاضی همچنين متعهد می گردد كه كليه قوانين حقوق تاليف (Copyright) داخلی را در سايت خود رعايت نموده و از ايجاد مزاحمت برای ساير كاربران اينترنت، اقدام به دستكاری و نفوذ به سايتهای ديگران، هرگونه استفاده غير قانونی از ايميل خود و ساير موارد مشابه پرهيز نمايد.

3 - متقاضی متعهد می گردد كه نام اختصاصی (ID) و رمز عبور (Password) اختصاص يافته به خود را كه توسط هاست دی ال به وی اطلاع داده خواهد شد، نزد خود محفوظ نگه داشته و به فرد ديگری انتقال ندهد. متقاضی همچنين متعهد می شود كه حق استفاده از خدمات ارائه شده مندرج در اين فرم را در طول مدت استفاده از اين خدمات، بدون اجازه به غير واگذار ننمايد.

4 - استفاده بيش از حد مجاز تخصيص داده شده به شما از سايت، ارسال Spam، استفاده نابجا از سايت و مواردی از اين قبيل موجب قطع شدن دسترسی شما خواهد شد و مبلغ پرداختی برگشت داده نخواهد شد.

5 - مسئوليت فايلها و مطالب موجود در سايت بر عهده شماست. تعويض كلمه عبور هر چند وقت يكبار و ...، بر عهده شماست و در صورت بروز هرگونه مشكلی از سوی اين موارد، هيچگونه مسئوليتی در اين زمينه متوجه هاست دی ال نمی باشد.

6 - اسناد و دفاتر و گزارشات و همچنين عمليات الكترونيکی ضبط شده در سيستم كامپيوتری هاست دی ال در مقابل ادعای کاربران، سند و دليل معتبر خواهند بود.

7 - هاست دی ال می تواند در هر زمان بدون اطلاع قبلی در متن اين قرار داد تغيير ايجاد کند. اين وظيفه شماست که با مراجعه مداوم به اين متن، از تغييرات آن مطلع شويد و در صورت مخالفت با آن می توانيد درخواست قطع سرويس خود را نماييد، در غير اين صورت تمام پيامدهای احتمالی آن بر عهده شما خواهد بود. ارسال فرم سفارش به منزله مطالعه كامل اين قرارداد و مورد تاييد بودن تمامی موارد فوق از سوی شما خواهد بود.